Abu Dhabi Kaftan - Honeysuckle
Abu Dhabi Kaftan - Honeysuckle
Abu Dhabi Kaftan - Honeysuckle
Abu Dhabi Kaftan - Honeysuckle
Abu Dhabi Kaftan - Honeysuckle
Abu Dhabi Kaftan - Honeysuckle
Abu Dhabi Kaftan - Honeysuckle
Abu Dhabi Kaftan - Honeysuckle

Abu Dhabi Kaftan - Honeysuckle

Regular price $200.00

100% Silk

Hand Dyed

Free Size